Đồng phục công giáo Phát Diệm

http://dongphucvaquatang.vn/

0₫
0₫

Đồng phục công giáo Phát Diệm là sự kết hợp giữa hai tông màu đó là màu đỏ va màu đen. Đây là chiếc áo đồng phục đẹp nhất mà giáo phận Phát Diệm đã là tại dongphucvaquatang.vn.

Chiếc áo thể hiện tình hiệp nhất lớn lao giữa các thành phần công giáo thuộc mọi xứ trong giáo phận Phát Diệm.

Sale
Đồng Phục Ca Đoàn CECILIA

130.000₫ 100.000₫